Chính sách Bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập DigitalTimeTrend.com. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và minh bạch về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web DigitalTimeTrend.com.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân từ bạn qua các cách sau:

  • Thông tin bạn cung cấp: Khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, gửi bình luận, hoặc liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ.
  • Thông tin tự động: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập tự động một số thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, trang web tham chiếu và các hoạt động trên trang web.
  • Thông tin từ bên thứ ba: Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn bên thứ ba và thêm vào dữ liệu mà chúng tôi đã có về bạn.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và quản lý dịch vụ: Xử lý đăng ký, cung cấp nội dung theo yêu cầu và phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của bạn.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng: Phân tích và hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi để cải thiện nội dung và dịch vụ.
  • Gửi thông tin tiếp thị và khuyến mại: Cung cấp cho bạn các bản tin, thông báo và các thông tin khuyến mại liên quan đến xu hướng và thay đổi trong thời đại số, nếu bạn đã đồng ý nhận.
  • Bảo vệ quyền lợi của chúng tôi: Ngăn chặn các hoạt động gian lận và bảo vệ quyền lợi pháp lý của chúng tôi.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa và các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép, mất mát, hoặc tiết lộ.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ các trường hợp sau:

  • Đối tác dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu và tiếp thị.
  • Tuân thủ pháp luật: Khi cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bất kỳ lúc nào. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.

6. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi về thực tiễn bảo mật hoặc quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang web này. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã được cập nhật.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách Bảo mật này trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang web DigitalTimeTrend.com, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

Kết thúc Chính sách Bảo mật